20141127110423-4cbe9f94-sq.jpg
20141127110423-4cbe9f94-sq.jpg

20141127110353-2d5b615b-sq.jpg
20141127110353-2d5b615b-sq.jpg

20141127110359-23550fad-sq.jpg
20141127110359-23550fad-sq.jpg

20141127110423-4cbe9f94-sq.jpg
20141127110423-4cbe9f94-sq.jpg

1/4

1937 BMW 328 Cabrio

Clutch and brakes improved. Fully restored 100 points. 

20141127110115-29aeac7e-sq.jpg
20141127110115-29aeac7e-sq.jpg

20141127110132-4d18a6ef-sq.jpg
20141127110132-4d18a6ef-sq.jpg

20141127110119-60edc5f2-sq.jpg
20141127110119-60edc5f2-sq.jpg

20141127110115-29aeac7e-sq.jpg
20141127110115-29aeac7e-sq.jpg

1/4

1980 BMW M1

Very few kilometers. Fully restored 100 points. 

20141127110149-76fa76a3-sq.jpg
20141127110149-76fa76a3-sq.jpg

20141127110202-ebb2fdd3-sq.jpg
20141127110202-ebb2fdd3-sq.jpg

20141127110225-a7cf8bb3-sq.jpg
20141127110225-a7cf8bb3-sq.jpg

20141127110149-76fa76a3-sq.jpg
20141127110149-76fa76a3-sq.jpg

1/4

1973 BMW 2002 Turbo

Original car. Good condition

20141127110247-9df7d452-sq.jpg
20141127110247-9df7d452-sq.jpg

20141127110253-3e5d8b3c-sq.jpg
20141127110253-3e5d8b3c-sq.jpg

20141127110305-a2a1060b-sq.jpg
20141127110305-a2a1060b-sq.jpg

20141127110247-9df7d452-sq.jpg
20141127110247-9df7d452-sq.jpg

1/4

1992 BMW Z1

Original car. Good condition

20141127110318-afdf661f-sq.jpg
20141127110318-afdf661f-sq.jpg

20141127110350-679b39c8-sq.jpg
20141127110350-679b39c8-sq.jpg

20141127110332-7d87e2e6-sq.jpg
20141127110332-7d87e2e6-sq.jpg

20141127110318-afdf661f-sq.jpg
20141127110318-afdf661f-sq.jpg

1/4

1972 BMW 2002

Fully restored. Very few kilometers.

Estimated price for all five cars: 1.740.000 €